خسارت ۷۵۰ میلیارد ریالی سیلاب به تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای مرکزی

خسارت ۷۵۰ میلیارد ریالی سیلاب به تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای مرکزی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت:خسارات ناشی از سیلاب به تاسیسات آبی این شرکت ۷۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی،مهندس عزت اله آمره ای افزود: طبق بررسیهای بعمل آمده خسارت وارده به تاسیسات آبی این شرکت شامل سدها، بندها، دیواره و دایک های رودخانه ها و ایستگاههای سنجش سیل در اثر وقوع سیلاب های اخیر به مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال در سطح استان مرکزی برآورد شده است.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات