مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه ستاد بحران استان  ایلام تاکید کرد: جبران خسارت ناشی از سیل و...

مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه ستاد بحران استان ایلام تاکید کرد: جبران خسارت ناشی از سیل و...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات