اخطار به واحد متخلف کاشى در گشت و پایش شبانه

اخطار به واحد متخلف کاشى در گشت و پایش شبانه

تیم پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد در گشت و پایش شبانه به واحد آلاینده در جهت رفع آلودگی اخطار صادر نمود.

به گزارش روابط عمومى اداره کل حفاظت محیط زیست، در راستاى گشت و پایش از کارخانجات، تیم پایش اداره کل اقدام به بازرسى شبانه از واحدهاى صنعتى شهرستان اشکذر و میبد نمود و بصورت سرزده از واحدهاى کاشى و سرامیک پایش بعمل آمد . که طى بازرسى هاى بعمل آمده به یک شرکت کاشى که داراى آلودگى بود در جهت رفع آلودگی اخطار داده شد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات