محل توذیع کیسه زباله وبوروشور توسط شهرداری عجب شیردر روز طبیعت

محل توذیع کیسه زباله وبوروشور توسط شهرداری عجب شیردر روز طبیعت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات