راهنمایی گردشگران در ایست بازرسی طالقان

راهنمایی گردشگران در ایست بازرسی طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، توزیع کسیه های زباله، نقشه  گردشگری و راهنمایی مسافران و گردشگران جهت اسکان در اماکن امن و دور از مسیر سیلاب و خطر در محل ایست بازرسی گردنه طالقان توسط شهرداری و اداره میراث فرهنگی طالقان انجام شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری طالقان

  منبع خبر

  شهرداری طالقان

  شهرداری طالقان

  شهرداری طالقان یک شهرداری در شهر طالقان می باشد

   نظرات