بازدید شهردار سنندج از سازمانها ومناطق تابعه شهرداری

بازدید شهردار سنندج از سازمانها ومناطق تابعه شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات