اصلاح نواقص زیرساختی شهر اراک کلید می خورد

اصلاح نواقص زیرساختی شهر اراک کلید می خورد

به گزارش اداره ارتباطات واموربین الملل شهرداری اراک، شهردار اراک گفت: شناسایی و اصلاح نواقص زیرساختی و فنی کلانشهر اراک از برنامه های اولویت دار امسال مدیریت شهری است و راهبردهای عملیاتی در این حوزه کلید می خورد.
مهندس محمدکریم شفیعی افزود: کلانشهر اراک در حوزه تاسیسات جمع آوری فاضلاب، مسیل ها و آبراهه ها، مهندسی برخی معابر و سازه ها با نواقصی همراه است که شناسایی این مشکلات و تعریف راهبردهایی برای بی خطرسازی و رفع ایرادها با جدیت پی گرفته می شود.
وی توضیح داد: یکی از برنامه های مهم این شهرداری بررسی شرایط هدایت رواناب ها در شرایط بارندگی است و به تمامی مدیران مناطق شهرداری تکلیف شده که کانون های مستعد خطر آبگرفتگی و نواقص در مسیر آبراهه ها را شناسایی کنند و با تحلیل کارشناسی برای طرح در کمیته رفع نواقص ارایه دهند.
شهردار اراک خاطرنشان کرد: این کلانشهر در زیرساخت فنی و علایم برخی از معابر و مسیرها مشکلاتی دارد که آن را به نقطه حادثه خیز ترافیکی تبدیل کرده و در این راستا نیز قرار است امسال تمامی این اشکالات با همراهی پلیس راهور شناسایی شود و به تدریج در رفع ایرادها تلاش شود.
شفیعی عنوان کرد: رودخانه فصلی که از داخل حریم مسکونی شهر اراک می گذرد بستر هدایت رواناب های سرگردان است که بر اساس طرح تفصیلی، تعریف استانداردی برای آن شده است و با ارزیابی شرایط فعلی تلاش خواهد شد در نقاطی که عرض مناسب آن در توسعه شهری آسیب دیده با عمق بخشی بستر نواقص اصلاح شود و ایمن سازی موثر در این راستا صورت گیرد.
وی یادآور شد: تلاش شهرداری اراک بر این است که در برنامه کوتاه مدت شرایط قابل قبولی در مدیریت سیلاب و ترافیک شهری اراک ایجاد شود.
شهردار اراک عنوان کرد: کارخانه آسفالت شهرداری اراک با مشکلاتی روبرو است و احیا و راه اندازی فعالیت آن به ۱۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد اما برای ترمیم نواقص روکش خیابان های این کلانشهر در سال جاری با سازمان همیاری شهرداری به منظور پاسخگویی به مطالبات مردمی مذاکره می شود.
:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات