تبیین سیاست ها و برنامه های شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در...

سیاست ها و برنامه های شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در دیدار مدیرعامل شرکت با مدیران ستادی و شهرستانی تبیین شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مدیرعامل شرکت در جلسه ای با حضور اعضای هیئت مدیره، معاونان و مدیران ستادی و شهرستانی، به تبیین و تشریح سیاستها، برنامه ها، اولویت ها و چشم انداز فعالیت های واحدهای مختلف شرکت در سال ۱۳۹۸ پرداخت.

بر اساس این گزارش مشروح سخنان مدیرعامل شرکت به منظور انجام فعالیت های هدفمند، متمرکز و هماهنگ در سطح ستاد و شهرستانها، متعاقباً در اختیار همکاران قرار خواهد گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات