افزایش خروجی سد زاینده رود تا ۲۰ خرداد ماه ادامه دارد

افزایش خروجی سد زاینده رود تا ۲۰ خرداد ماه ادامه دارد

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: افزایش خروجی آب از سد زاینده‌رود برای تحویل نوبت دوم حقابه کشاورزی اصفهان برای ادامه کشت پاییزه تا بیستم خرداد ماه ادامه خواهد یافت. مهندس حسن ساسانی با اعلام ذخیره ی ۳۷۰ میلیون متر مکعب آب در مخزن سد زاینده رود افزود : آمار تجمعی بارش ها در چلگرد ، ایستگاه شاخص زاینده رود تا امروز هفدهم فروردین ماه یک هزار و ۹۵۴ میلی مترثبت شده است . وی خاطر نشان کرد : ورودی سد زاینده‌رود هم اکنون۱۹۱ و خروجی آن ۵۹ مترمکعب بر ثانیه است. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان یادآور شد : برای آبیاری کشت کشاورزان شرق و غرب اصفهان هشتم بهمن ماه ۹۷ به مدت ۲۰ روز خروجی از سد زاینده رود افزایش یافت و آب تحویل کشاورزان محترم گردید.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات