ارتفاع آب سد کرخه ۴ متر بالاتر از تراز نرمال

ارتفاع آب سد کرخه ۴ متر بالاتر از تراز نرمال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان، حمیدرضا لشکری افزود: امروز میزان ورودی آب به سد کرخه ۲ هزار و ۲۸۷ مترمکعب بر ثانیه و میزان خروجی آب از این سد ۲ هزار و ۴۰۰ مترمکعب بر ثانیه است که از تراز نرمال بالاتر است و در شرایط ریسکی مشغول به کار هستیم.
وی ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی بارش باران در روزهای آینده خروجی سد کرخه افزایش یافته است که سد کرخه فضای مناسبی برای ذخیره ورودی آینده داشته باشد.
معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به افزایش تراز سد کرخه، عنوان کرد: شرایط در حوره کرخه خیلی مطلوب نیست و تراز سد کرخه هم‌اکنون ۲۲۴ متر است و ۴ متر بالاتر از تراز نرمال یعنی ۲۲۰ متر است.
وی گفت: بالاترین تراز در سد کرخه ۲۲۶ متر است و در صورت رسیدن به این تراز مدیریت آب سد کرخه مشکل است و هر میزان آب ورودی به سد از آن خارج می‌شود.
لشکری با اشاره به کاهش آب ورودی به سدهای خوزستان، اظهار کرد: دبی رودخانه کارون در مقطع اهواز ۲ هزار و ۹۸۳ مترمکعب بر ثانیه است و باوجود کاهش ورودی آب به سدها ولی همچنان میزان ورودی بالا است.
وی گفت: در حال حاضر میزان ورودی آب به سد دز یک هزار و ۵۱۱ مترمکعب بر ثانیه و خروجی آن ۲ هزار مترمکعب بر ثانیه، میزان ورودی در سد گتوند ۳۹۶ مترمکعب بر ثانیه و میزان خروجی آن یک هزار و ۴۵۰ مترمکعب بر ثانیه است و در سد مارون میزان خروجی آب ۲۰۰ مترمکعب بر ثانیه و میزان ورودی آب ۲۶۴ مترمکعب بر ثانیه است.

لینک اصل خبر در سایت شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی دز-شمال خوزستان

    منبع خبر

    شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی دز-شمال خوزستان

    شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی دز-شمال خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات