فعالیت ۵۰ اکیپ اجرایی در مدیریت سیلاب استان مرکزی

فعالیت ۵۰ اکیپ اجرایی در مدیریت سیلاب استان مرکزی

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: ۵۰ اکیپ اجرایی از شرکت آب منطقه ای مرکزی در مدیریت سیلاب های اخیر فعال بودند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس عزت اله آمره ای تصریح کرد: در دو موج بارندگی اخیر و سیلابی شدن رودخانه ها، سدها و بندهای استان ۵۰ اکیپ اجرایی از این شرکت به طور شبانه روز و با تمام توان در زمینه مدیریت و هدایت سیلاب با کمترین خسارت فعالیت داشتند. مهندس آمره ای ادامه داد: این فعالیت ها شامل لایروبی بستر رودخانه ها و مسیل ها ، رفع تصرف و آزادسازی رودخانه ها و مسیل ها ، تعریض بستر رودخانه ، مدیریت سیلاب و هدایت سیلاب ، مدیریت رودخانه ها استان و احداث دایک حفاظتی در رودخانه های استان، رصد ایستگاههای سیلاب سنجی در محل رودخانه ها، مدیریت بندهای خاکی، سدهای کوچک و بزرگ استان، بازگشایی پلها و جلوگیری از تخریب ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات