رهاسازی سمندر در طبیعت اندیمشک

رهاسازی سمندر در طبیعت اندیمشک

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان: گونه سمندر لرستانی که توسط دوستداران محیط زیست به اداره جهت رهاسازی تحویل داده شده بود با حضور کارشناسان اداره و محیطبانان در چشمه پایین دست پاسگاه محیط بانی رهاسازی گردید.

سعید عیدی گماری رییس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک در این خصوص بیان نمود: بعد سنجش کیفیت آب چشمه و اندازه گیری پارامترهای مورد نیاز توسط تیم کارشناسی اداره رهاسازی صورت گرفت.

شایان ذکر است گونه سمندر لرستانی در خطر انقراض می باشد که از دوزیستان مهم ایران و جهان بوده که در اکوسیستم های آب شیرین رشته کوه زاگرس از جمله منطقه الوار اندیمشک زیست می نماید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات