دیدار سرهنگ میرعرب ، رئیس سازمان بسیج ادارات با دکتر کنعانی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان

دیدار سرهنگ میرعرب ، رئیس سازمان بسیج ادارات با دکتر کنعانی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان

دیدار سرهنگ میرعرب ، رئیس سازمان بسیج ادارات با دکتر کنعانی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات