برگزاری جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای کرمان

جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، معاونین و دیگر اعضاء در محل اتاق مدیریت عامل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۹۸ جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، معاونین و دیگر اعضاء در محل اتاق مدیریت عامل برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مصوبات شورای هماهنگی بحران استان قرائت گردید و با توجه به موارد مطرح شده مبنی بر برنامه اضطراری حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها و ساماندهی رودخانه های اصلی در استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

همچنین مقرر گردید طرح اضطراری مقابله با سیل که توسط شرکت آب منطقه ای کرمان آماده شده است برای مدیریت بحران استانداری ارسال گردد.

ادامه جلسه کمیته مدیریت بحران روز سه شنبه ۲۰ فروردین ماه ۹۸ در سالن جلسات برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات