بازدید مدیر امور منابع آب فهرج از روستای جلال آباد این شهرستان

مدیر امور منابع آب فهرج به اتفاق بخشدار نگین کویر ار توابع این شهرستان از روستایی جلال آباد بازدید و با تعدادی از کشاورزان در خصوص بحران کم آبی و عواقب خشکسالی و حفر چاه غیر مجاز و پروژه تعادل بخشی منابع آب صحبت شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در مورخ ۱۹ فروردین ماه ۹۸ مدیر امور منابع آب فهرج به اتفاق بخشدار نگین کویر ار توابع این شهرستان از روستایی جلال آباد بازدید و با تعدادی از کشاورزان در خصوص بحران کم آبی و عواقب خشکسالی و حفر چاه غیر مجاز و پروژه تعادل بخشی منابع آب صحبت شد.

در پایان حاضرین قول همکاری در خصوص حفاظت از منابع آبی را به امور منابع آب شهرستان فهرج دادند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات