دیدار سرلک معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای لرستان، اکبری رئیس امور منابع آب شهرستان و رضوی نژاد کارشناس امور منابع آب با کشکولی فرماندار ش

دیدار سرلک معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای لرستان، اکبری رئیس امور منابع آب شهرستان و رضوی نژاد کارشناس امور منابع آب با کشکولی فرماندار شهرستان الیگودرز کشکولی فرماندار : تنها نگرانی ما در حال حاضر حجم بارش ناگهانی در زمان اندک و در روزهای پیش رو است. فرماندار اظهار کرد: هیچ نگرانی بابت سدها به خصوص سد حوضیان وجود ندارد. وی گفت: با وجود بارش بسیار، اما با تمهیدات ستاد مدیریت بحران شهرستان که در نقاط آسیب پذیر، شهر را به سه قسمت تقسیم کردیم و سه دستگاه بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و شهرداری با مدیریت صحیح و جامع در هر یک از نقاط مشخص شده ی شهر مستقر شدند و با کمک ادارات شهرستان، خوشبختانه بدرستی از حادثه احتمالی جلوگیری شد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات