دیدارمهندس کاظمی مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام به همراه مدیران این دستگاه اجرایی با فرمانده سپاه...

دیدارمهندس کاظمی مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام به همراه مدیران این دستگاه اجرایی با فرمانده سپاه...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

  منبع خبر

  اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

  اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات