پاکسازی محورگردشگری هفت باغ باحضور مدیرکل، مسئولین وکارشناسان حفاظت محیط زیست و شهرداری استان کرمان

پاکسازی محورگردشگری هفت باغ باحضور مدیرکل، مسئولین وکارشناسان حفاظت محیط زیست و شهرداری استان کرمان

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کرمان،با توجه به اهمیت مدیریت پسماند بعد ازتخریب محیط زیست درایام گردشگری فصل بهار وروز طبیعت و درراستای اجرای برنامه چالش دوباره بی زباله وهمچنین ترویج واشاعه فرهنگ زیست محیطی با جلب مشارکت اجتماعی امروز ۲۰ فروردین برنامه پاکسازی محورگردشگری هفت باغ باحضور مدیرکل ،مسئولین وکارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست،شهرداری کرمان وهمچنین سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی انجام گردید .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات