امسال سال مهندسی در کشور است زیرا مهندسان برای هنر تولید خلق شده اند.

امسال سال مهندسی در کشور است زیرا مهندسان برای هنر تولید خلق شده اند.


امسال سال مهندسی در کشور است زیرا مهندسان برای هنر تولید خلق شده اند.

رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی گفت: با توجه به نامگذاری سال ۹۸ به نام رونق تولید، امسال باید سال مهندسی در کشور باشد زیرا مهندسان برای هنر تولید خلق شده اند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی، مهندس رمضانی در نشست ابتدای سال با پرسنل اداری سازمان که با حضور اعضای هیات مدیره برگزار گردید، ضمن تبریک سال نو اظهار کرد: مهندسان در همه ابعاد نظم و انضباط را با مهندسی رقم می زنند و امسال ‌که سال رونق تولید است سهم مهندسان از دیگر مشاغل بیشتر است.
وی افزود: سازمان نظام مهندسی باید تولید کیفیت داشته باشد و از منابع به درستی استفاده کند زیرا مسئولیت مهندسان در قبال محصول مهم ساختمان سنگین است.
رمضانی خاطر نشان کرد: سال ۹۸ را باید با نگاهی فراتر از نگاه مقاوم سازی صرف در مقابل زلزله شروع کنیم و مهندسان به وظیفه حرفه ای و اجتماعی خود عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی یک سازمان خود گردان است، تصریح کرد: پرسنل، اعضا و ارکان سازمان می بایست برای سازمان اعتبار آفرینی داشته باشند تا با توجه به اهداف والای سازمان کارها را پیش ببریم.
عضو شورای مرکزی ادامه داد: افزایش سرانه آموزشی و ارتقاء خدمات مهندسی در دستور کار است که می بایست در ۶ ماه اول سال نمود آن را ببینیم و همچنین در سال جاری باید با دقت بیشتری فرآیندهای اداری رعایت شود.
مهندس رمضانی یادآور شد: در سال جدید ، برنامه ترویجی مقررات ملی ساختمان با رویکرد حمایت از مردم به عنوان بهره بردار باید همچنان بهتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد و با توجه به نتایج بارندگی ها و خسارت های ناشی از آن در مناطق کم تر برخوردار شهری و روستایی نیز در این زمینه ورود جدی تر پیدا کنیم.
وی افزود: تمرکز بیشتر بر اجرای مبحث ۱۹ با رویکرد کاهش مصرف انرژی در ساختمان، پژوهش و ترویج و ارتقاء جایگاه خلاقیت و نوآوری با احترام به خلق آثار منحصر به فرد مهندسان، در اولویت اهداف تعریف شده سال ۹۸ است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در پایان گفت: سعی می کنیم نظام کار آموزی را در راستای ارتقاء و تاکید بر تجارب حرفه ای ارزنده به صورت پایلوت در سال جدید در بعضی حوزه ها و رشته ها اجرایی کنیم.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات