ادامه ایمن سازی روستاها با احداث سیل بند توسط شهرداری خرمشهر

ادامه ایمن سازی روستاها با احداث سیل بند توسط شهرداری خرمشهر

ادامه ایمن سازی روستاها با احداث سیل بند توسط شهرداری خرمشهر

در ادامه کمک رسانی شهرداری خرمشهر ..............

چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات