جلسه شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری دامغان

جلسه شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری دامغان

جلسه شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری دامغان برگزار شد. لینک اصل خبر در سایت شهرداری دامغان

    منبع خبر

    شهرداری دامغان

    شهرداری دامغان یک شهرداری در شهر دامغان می باشد

      نظرات