جلسه مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان با معاونت محترم شهرسازی ، شهردران مناطق ۱ و ۲ شهرکرد برگزار شد.

جلسه مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان با معاونت محترم شهرسازی ، شهردران مناطق ۱ و ۲ شهرکرد برگزار شد.

در این جلسه که با دعوت  سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور معاونت شهرسازی و   شهرداری شهرکرد و شهردارن مناطق ۱ و ۲  و با حضور ریاست و هیات مدیره و بازرسان  سازمان نظام مهندسی  در محل سازمان  تشکیل گردید آقای دکتر کوهی ریاست محترم سازمان  با اشاره به لزوم رعایت و کنترل مقررات ملی ساختمان و ضوابط مصوب شهرسازی در فرآیند کنترل و تایید نقشه های ساختمانی و نظارت مضاعف در مراحل اجرای ساختمان، سابقه الزامی شدن نماسازی   افزود: دغدغه های   امروزه، ارتقاء جایگاه شهر   از نظر مباحث سیما و منظر شهری و تاثیر گذاری مضاعف در مباحث تخصصی و اجرایی می باشد..
دکتر مهران کوهی رئیس سازمان  اظهار کرد با توجه به اهمیت رعایت مناسب سازی در ساختمان مهندسین ناظر موظفند  موارد مناسب سازی را در حین اجرا و هنگام صدور پایانکار کنترل نمایند .
وی در ادامه در خصوص مبحث دوازدهم  عملیات ساختمانی مقررات ملی ساختمان بیان کرد سازمان نظام مهندسی موظف است نسبت به تعیین مجریان  عضو سازمان یا ناظران با تخصص ویژه اقدام نمایند .

در پایان اظهار داشت آقای مهندس شاهوردی معاونت شهرسازی شهرداری  شهرکرد بیان کرد   که   طی سالهای اخیر، شهرداری شهرکرد ضمن به روز نمودن ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری وتوجه جدی به مسائل سیما و منظر شهری،  با تهیه و تصویب و ابلاغ ضوابط نماهای شهری   اقدامات ارزشمندی را در این زمینه انجام داده است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری یک انجمن در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات