کندن چاله جهت کاشت درخت ورودی مسکن مهر توسط واحد فضای سبز


کندن چاله جهت کاشت درخت ورودی مسکن مهر توسط واحد فضای سبز


لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیجار

    منبع خبر

    شهرداری بیجار

    شهرداری بیجار یک شهرداری در شهر بیجار می باشد

      نظرات