صدور رای دادگاه برای شکارچی متخلف کل وحشی در بردسکن

صدور رای دادگاه برای شکارچی متخلف کل وحشی در بردسکن

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بردسکن گفت: یک شکارچی متخلف که اقدام به شکار یک راس کل وحشی در یکی از مناطق تحت مدیریت این اداره کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

محمد مظلوم پناه گفت: در این رای متخلف شکار یک راس کل وحشی به انجام ۲۷۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در اداره حفاظت محیط زیست شهرستان در زمینه کاشت نهال، مراقبت از گونه‌های گیاهی و نظافت اداره به عنوان جایگزین ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

وی عنوان کرد: در حکم این مجرم آمده است چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورات دادگاه تخلف کند، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم اضافه و در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می شود.

رئیس محیط زیست بردسکن افزود: اسلحه ساچمه‌زنی متخلف به همراه فشنگ‌های آن به نفع دولت ضبط و همچنین متخلف به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال بابت خسارت وارده به محیط زیست محکوم شد که باید به حساب خزانه واریز کند.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات