برگزاری جلسه بررسی مشکلات پیمانکاران رفت و روب مناطق هشتگانه شهرداری اهواز با حضور مدیرعامل سازمان پسماند و پیمانکاران مناطق هشتگانه

برگزاری جلسه بررسی مشکلات پیمانکاران رفت و روب مناطق هشتگانه شهرداری اهواز با حضور مدیرعامل سازمان پسماند و پیمانکاران مناطق هشتگانه

جلسه بررسی مشکلات پیمانکاران رفت و روب مناطق هشتگانه شهرداری اهواز با حضور مدیرعامل سازمان پسماند و پیمانکاران مناطق هشتگانه برگزار شد.

محمدرضا قنواتی در این جلسه گفت: با توجه به شرایط خاص و ویژه شهر اهواز در ابتدای فروردین ۹۸ که تمامی مناطق شهری اهواز را تحت تاثیر قرار داده،  لازم است که عملیات رفت و روب و نظافت شهر که ارتباط مستقیمی با تامین بهداشت عمومی دارد با حساسیت و دقت بیشتری پیگیری و انجام شود.

محمدرضا قنواتی در این جلسه گفت: با توجه به شرایط خاص و ویژه شهر اهواز در ابتدای فروردین ۹۸ که تمامی مناطق شهری اهواز را تحت تاثیر قرار داده، لازم است که عملیات رفت و روب و نظافت شهر که ارتباط مستقیمی با تامین بهداشت عمومی دارد با حساسیت و دقت بیشتری پیگیری و انجام شود.

مدیرعامل سازمان پسماند خاطرنشان کرد: فعالیت جهادی یعنی در کنار مردم ایستادن و در شرایط سختی که مردم استان دارند با همه توان باید خدمت رسانی کرد.

قنواتی افزود: انتظار شهردار اهواز و شورای شهر ادامه روند خدمت رسانی بدون کوچکترین اختلال می باشد و امیدواریم با عبور از بحران فعلی در پیشگاه خداوند و مردم که ولی نعمت ما هستند سربلند باشیم.

گفتنی است در ادامه این جلسه، پیمانکاران رفت و روب مناطق هشتگانه شهرداری اهواز، مشکلات کاری خود را بیان کردند و تصمیمات لازم برای رفع آن‌ها اتخاذ شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اهواز

    منبع خبر

    شهرداری اهواز

    شهرداری اهواز یک شهرداری در شهر اهواز می باشد

      نظرات