بازدید مهندس آیت الهی و هیئت همراه از زهکش و کانال اصلی شبکه...

مهندس آیت الهی نماینده مجری طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی و هیئت همراه از زهکش و کانال اصلی شبکه آبیاری و زهکشی واقع در شهرستان جیرفت بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۹۸ مهندس آیت الهی نماینده مجری طرح مرمت و بازسازی تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای کرمان و هیئت همراه از زهکش و کانال اصلی شبکه آبیاری و زهکشی واقع در شهرستان جیرفت بازدید نمودند که با توجه به بازدید انجام شده چند نقطه بحرانی در طول مسیر وجود دارد که نیاز به یک دستگاه لودر جهت بازگشایی مسیر می باشد و همچنین تعدادی از سیفون ها و پل های مسیر بسته شده که با نیروی انسانی باید باز گردد.
لازم به ذکر است تصمیمات لازم در خصوص انتقال لودر به محل مورد نظر اتخاذ و از بعد از ظهر امروز جمعه ۲۳ فروردین ماه ۹۸ عملیات اجرایی اغاز خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات