برون سپاری داده کاوی کیفی منابع آب به دانشگاه ضامن سلامت داده...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای با حضور دکتر اختری رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه, مدیر عامل, مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب, رئیس گروه تحقیقات کاربردی و جمعی از همکاران دانشگاه صنعتی و دانشگاه رازی برگزار گردید راهکارهای برون سپاری بررسی های کیفی منابع آب به دانشگاه صنعتی به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این جلسه درویشی با خیر مقدم به مهمانان جلسه, ارتباط دو سویه صنعت و دانشگاه را عاملی برای رسیدن به مطلوب و به ویژه کاربردی شدن فعالیت‌ها دانست. وی با اشاره به تمایل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برای بسط روابط علمی پژوهشی و اجرایی با دانشگاه‌های مادر و به ویژه دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه خاطرنشان ساخت هر گونه فعالیتی که منجر به ارتقای سطح همکاری‌ها شود توسط این شرکت مورد حمایت قرار می گیرد. درویشی برون سپاری داده کاوی کیفی منابع آب به دانشگاه را ضامن سلامت داده برداری و پایه ای برای تحلیلهای درست و دقیق مهندسی ذکر کرد .

دکتر اختری رئیس دانشگاه صنعتی نیز با اظهار خرسندی از رویکرد متعالی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برای توسعه روابط همکاری های مشترک, از توان بالای دانشگاههای منطقه به ویژه دانشگاه صنعتی برای ورود به عرصه فعالیت و همکاری های مشاوره ای و عملیاتی خبر داد. دکتر اختری با بیان فعالیتها و روابط بین الملل دانشگاه صنعتی با کشورهای همسایه و به ویژه کشور عراق, همکاری با شرکت آب منطقه ای کرمانشاه را فرصتی مناسب برای تبادل دانش و تجربه در سطح ملی و فراملی دانست. وی با اشاره به توان دانشگاه در داده برداری از منابع آب انتخابی, وجود آزمایشگاه‌های مجهز و پیشرفته دانشگاههای استان را نقطه قوتی برای فعالیت‌های علمی _پژوهشی و مدیریت کیفی منابع آب دانست و از توان دانشگاه صنعتی برای ورود به این عرصه سخن گفت .

در ادامه درویشی مدیرعامل شرکت با اظهار خرسندی از وجود دانشگاههای توانمند استان و توسعه بسیار چشمگیر دانشگاه صنعتی, اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک با همکاری بخش‌های مرتبط شرکت اعم از دفاتر مطالعات پایه منابع آب, حفاظت کیفی منابع آب و گروه تحقیقات کاربردی بتوان چشم اندازی توسعه مند از داده کاوی و کنترل کیفیت منابع آب را ترسیم نمود. وحدتی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت نیز با اشاره به وضعیت فعلی آزمایشگاه آب و نیازهای پایه آن, توسعه در بررسیهای کیفی منابع آب را امری حیاتی دانست و بحث آلودگی را یکی از مباحث بسیار جدی به ویژه در عرصه صنعتی شدن قلمداد کرد. وی توسعه همکاری ها برای مدیریت کیفی منابع آب را امری پایه ای و زیرساختی ذکر کرد و با اشاره به در حال تکمیل بودن طراحی شبکه های کیفی از آمادگی مجموعه خود برای ورود به عرصه برون‌سپاری خبر داد. در ادامه دکتر بیژندی با اشاره به اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه,انفعال دانشگاه در ورود دیرهنگام به عرصه مشارکت با صنعت را ناپذیرفتنی دانست و خواستار همکاری های تنگاتنگ صنعت و دانشگاه شد. در ادامه دکتر فیضی نیز با اشاره به تجهیزات مدرن آزمایشگاه دانشگاه و توان متخصصین شیمی برای آنالیز طیف وسیعی از داده‌ها, این جلسه را نشستی بسیار سودمند دانست و اظهار امیدواری کرد بتوان با برنامه منظم اهداف برون سپاری در بررسیهای کیفی منابع آب را محقق گرداند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات