برون سپاری داده کاوی کیفی منابع آب به دانشگاه ضامن سلامت داده برداری و تحلیلهای مهندسی دقیق است

برون سپاری داده کاوی کیفی منابع آب به دانشگاه ضامن سلامت داده برداری و تحلیلهای مهندسی دقیق است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای با حضور دکتر اختری رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه, مدیر عامل, مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب, رئیس گروه تحقیقات کاربردی و جمعی از همکاران دانشگاه صنعتی و دانشگاه رازی برگزار گردید راهکارهای برون سپاری بررسی های کیفی منابع آب به دانشگاه صنعتی به بحث و بررسی گذاشته شد. در این جلسه درویشی با خیر مقدم به مهمانان جلسه, ارتباط دو سویه صنعت و دانشگاه را عاملی برای رسیدن به مطلوب و به ویژه کاربردی شدن فعالیت‌ها دانست. وی با اشاره به تمایل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برای بسط روابط علمی پژوهشی و اجرایی با دانشگاه‌های مادر و به ویژه دانشگاه رازی و دانشگاه صنعتی کرمانشاه خاطرنشان ساخت هر گونه فعالیتی که منجر به ارتقای سطح همکاری‌ها شود توسط این شرکت مورد حمایت قرار می گیرد. درویشی برون سپاری داده کاوی کیفی منابع آب به دانشگاه را ضامن ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات