اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قاین مکانی برای ارائه آموزشهای زیست محیطی  و فرهنگ سازی

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قاین مکانی برای ارائه آموزشهای زیست محیطی و فرهنگ سازی

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ، بسملی با اشاره به اینکه آموزش بهترین راه آشنا کردن افراد مختلف جامعه با مسائل و مباحث محیطی زیستی می باشد گفت: کارگاه آموزشی آشنایی با مسائل محیط زیستی ویژه کودکان مهد ضامن آهو این شهرستان در محل اداره حفاظت محیط زیست برگزار شد.وی افزود:در این کارگاه آموزشی که تعداد۵۰  نفراز  کودکان مهد کودک حضور داشتند در خصوص آلودگی های آب و خاک و هوا و همچنین وجود گونه های مختلف جانوری و گیاهی در مناطق شهرستان به زبان ساده و قابل فهم مطالبی بیان شد. نمایش کلیپ ، بازدید از آزمایشگاه و گونه های تاکسیدرمی موجود ، از دیگر برنامه های حضور این کودکان در محل اداره بود. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قاین گفت: سعی شده تا با استفاده از توان و پتانسیل کارشناسان محیط زیست در محل اداره و گونه های جانوری که بصورت تاکسیدرمی در محل اداره موجود می باشد علاوه بر انجام کارهای اداری ، مباحث آموزشی نیز مورد پیگیری قرار گیرد و با تشویق افراد مختلف  به حضور در محل اداره ، آموزش های زیست محیطی به آنها داده شود .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات