برگزاری جلسه هم افزایی ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان های کلاله و مراوه تپه با معاونین و روسای ستادی اداره کل

برگزاری جلسه هم افزایی ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان های کلاله و مراوه تپه با معاونین و روسای ستادی اداره کل

برگزاری جلسه هم افزایی ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان های کلاله و مراوه تپه با معاونین و روسای ستادی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات