معاون دادستان عمومی و انقلاب بیرجند/ ساماندهی وانت بارها و دستفروشان صرفاً در روز بازارها

معاون دادستان عمومی و انقلاب بیرجند/ ساماندهی وانت بارها و دستفروشان صرفاً در روز بازارها

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

  منبع خبر

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات