عیادت اعضای شورای اسلامی شهر رشت از محمد صادق امینی کارمند بازنشسته شهرداری رشت

عیادت اعضای شورای اسلامی شهر رشت از محمد صادق امینی کارمند بازنشسته شهرداری رشت

به روایت تصویر ؛
عیادت اعضای شورای اسلامی شهر رشت از محمد صادق امینی کارمند بازنشسته شهرداری رشت
عیادت اعضای شورای اسلامی شهر رشت از محمد صادق امینی کارمند بازنشسته شهرداری رشت
عکس : هاتف فرحناک
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات