یک دستگاه حفاری غیر مجاز تراکتوری در شهرستان صحنه توقیف شد

یک دستگاه حفاری غیر مجاز تراکتوری در شهرستان صحنه توقیف شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه یک دستگاه تراکتور حفاری غیرمجاز توسط واحد گشت و بازرسی امور منابع آب شهرستان در حین حفاری غیر قانونی توقیف شد... مهندس حیدری مدیر امور منابع آب شهرستان صحنه گفت در راستای طرح احیاء تعادل بخشی از منابع آب زیرزمینی واحد گشت و بازرسی این امور طی گشت زنی ها و گزارشات مردمی متوجه حضور یک دستگاه حفاری غیرمجاز در منطقه دینور شدند که پس از هماهنگی با مرجع قضایی و همکاری نیروی انتظامی منطقه موفق به توقیف دستگاه مذکور شده و آنرا به پارکینگ آب منطقه ای کرمانشاه منتقل نمودند.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات