توقیف یکدستگاه حفاری غیر مجاز در روستای داشبلاغ واقع در شهرستان خدابنده

توقیف یکدستگاه حفاری غیر مجاز در روستای داشبلاغ واقع در شهرستان خدابنده

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان ، مهندس خدایی مدیر امورمنابع آب شهرستان خدابنده، اظهار کرد: یکدستگاه حفاری غیرمجاز با همکاری دادگستری شهرستان زرین رود، نیروی انتظامی و نیروهای گشت و بازرسی در روستای داشبلاغ توقیف و به پارکینگ امورمنابع آب خدابنده هدایت گردید. وی تاکید کرد: درراستای اجرای مفاد طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و صیانت از سفره های آب زیرزمینی این شهرستان، این امور با جدیت و قاطعیت تمام با هرگونه تخلفات منابع آبی در اسرع وقت، برخورد قانونی خواهد نمود.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات