با کنترل و ذخیره سازی سیلاب در سد شهیدرجایی نیروگاه برقابی...

با کنترل و ذخیره سازی سیلاب در سد شهیدرجایی نیروگاه برقابی...

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران آقای حسن نوروز محمدی مدیر بهره برداری از سد شهیدرجایی گفت: باتوجه به حجم ذخیره ۱۵۱ میلیون متر مکعبی آب در سد شهیدرجایی و دبی مناسب ورودی سد، به جهت بهره برداری بهینه از منابع آب، بهره برداری از نیروگاه برقابی سد شهیدرجایی امسال زودتر از موعد مقرر که معمولا هرساله به هنگام رهاسازی آب برای کشاورزی صورت می گرفت مجددا آغاز شد.

نوروز محمدی گفت: هم اکنون میزان آب ورودی به مخزن سد شهید رجایی حدود ۲۵ متر مکعب در ثانیه است که باتوجه به زمان پیش بینی شده برای رهاسازی آب کشاورزی تصمیم بر این گرفته شد که قبل از اتفاق سرریز بخشی از آب آن برای تولید انرژی برقابی استفاده شود .

مدیر بهره برداری از سد شهید رجایی میزان آب خروجی از سد را حدود ۱۵ متر مکعب اعلام کرد و گفت: براساس داده های موجود پیش بینی می شود ما طی ۱۵ روز آینده شاهد سرریز سد باشیم که با تدابیر اتخاذ شده ضمن استفاده بهینه از منابع آب و همچنین کنترل سیلاب احتمالی شاهد سرریز سد که امید گذر از سال های سخت خشکسالی را تداعی می کند باشیم .

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات