تقویت ابعاد همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان وشرکت توزیع نیروی برق استان یزد

تقویت ابعاد همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان وشرکت توزیع نیروی برق استان یزد

با هدف تقویت همکاری شرکت توزیع نیروی برق و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد  ، نشست مشترکی با حضور دکتر مهدی سالاری و مهندس آرش نواب وکارشناسان بلندپایه طرفین روز ۵شنبه ۲۲فروردین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، بر اساس توافق طرفها، کارگروهی متشکل از شرکت توزیع نیروی برق استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان، موضوع ارت و سایر موضوعات مرتبط با برقراری انشعاب، نظیر محل پست برق،سیم ارت و مشابه آنها، و فرایند های مربوطه را بررسی و برای جمع بندی به جلسه بعد ارائه نماید.
همچنین برای هماهنگی بیشتر، جلسات آموزشی برای طراحان و ناظرین برق سازمان برگزار و استانداردها و موضوعات مورد نظر شرکت توزیع در جلسات ارائه میگردد.
این گزارش حاکیست: بر اساس رایزنی‌های انجام شده،  به منظور تقویت ایمنی و هماهنگی بیشتر، جلسات آموزشی و تقویت مهارت برای مجریان تاسیسات برقی، با همکاری طرفین برگزار می گردد.
تشکیل جلسات و هماهنگی لازم با کمیته چهارنفره و همراهی و هماهنگی ذینفعان از دیگر موارد بررسی و تصمیم گیری این جلسه بود.
از سوی دیگر مقرر گردید: برای مصرف بهینه انرژی و کاهش حوادث برق، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بررسی های لازم را انجام و بسته پیشنهادی خود را برای شرکت توزیع ارسال نماید تا هماهنگی و اقدام لازم صورت پذیرد.
دو طرف موافقت کردند در جهت پیگیری مفاد توافقنامه ازسوی هر یک از طرفین یک نفر به عنوان نماینده تعیین و آنان نیز جلسات مشترکی را برگزار خواهند کرد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات