حضور فعال اداره کل حفاظت محیط زیست فارس در هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در تهران

حضور فعال اداره کل حفاظت محیط زیست فارس در هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در تهران

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات