تعداد ۱۴۹۴ فقره ماموریت آتش نشانی در شهر ارومیه به وقوع پیوست

تعداد ۱۴۹۴ فقره ماموریت آتش نشانی در شهر ارومیه به وقوع پیوست

رییس سازمان آتش نشانی شهرداری ارومیه گفت: در طول یک سال گذشته تعداد یک هزارو ۴۹۴ فقره ماموریت آتش نشانی در شهر ارومیه روی داده است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ ابراهیم شاد قوشچی افزود: از تعداد یک هزار و ۴۹۴  ماموریت آتش نشانی شهرداری ارومیه طی سال گذشته تعداد یک هزار و ۱۵۹ مورد  به حوادث داخل شهر و بقیه مربوط به حوادث خارج از شهر است.

وی با بیان اینکه امسال بیشترین سهم ماموریت های آتش نشانی را محبوس ماندن در آسانسور و آتش سوزی منزل به خود اختصاص داده است، گفت:  آتش سوزی قطعات خالی شهر و واحد های آپارتمانی در رتبه های بعدی بودند که این قطعات خالی بعلت پوشیده بودن با علف های خشک باعث گسترش آتش به سایر نقاط شده است.

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه ادامه داد: در حال حاضر حوادثی چون گیر افتادن در آسانسور در واحد های مسکونی  در حال افزایش است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات