دریافت مجوز قبل از هرگونه خاکبرداری و گود برداری

دریافت مجوز قبل از هرگونه خاکبرداری و گود برداری

نظر به اهمیت ویژه و ضرورت تام و تمام حفاظت از منابع زیست محیطی و رعایت موازین فنی و حقوقی این حوزه اساسی و با عنایت به تجربه عینی و وضعیت بارش ها و سیلاب های اخیر و رانش برخی اراضی و لزوم پیشگیری از هرگونه اقدام احتمالی آسیب رسان در این حوزه،ضروری است از تاریخ صدور و نشر این اطلاعیه کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که قصد هرگونه خاکبرداری و گودبرداری در اراضی تحت مالکیت، تصرف یا اجاره خود را دارند، برابر متن صریح ماده۱۰۰ قانون شهرداریها نسبت به ارائه درخواست کتبی به شهرداری و اخذ مجوزلازم اقدام نمایند.

شهرداری در اسرع وقت نسبت به انجام بررسی های کارشناسی و با الزام به رعایت قواعد ایمن سازی و ضوابط فنی مربوط اقدام و مبادرت به ارئه پاسخ خواهد نمود.

لذا بدیهی است شهرداری به حسب وظیفه مندی ماهوی خود از هرگونه اقدام در خارج از روال و روند قانونی فوق الذکر به هدف تضمین امنیت منابع زیست شهری و منافع عمومی شهروندان جلوگیری خواهد نمود و با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد کرد.

علی قاسم پور

شهردار طالقان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری طالقان

  منبع خبر

  شهرداری طالقان

  شهرداری طالقان

  شهرداری طالقان یک شهرداری در شهر طالقان می باشد

   نظرات