بازدید شهردار کلانشهر اراک به همراه رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلا...

بازدید شهردار کلانشهر اراک به همراه رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلا...

صبح دوشنبه ۲۶ فروردین ماه ،شهردار کلانشهر اراک به همراه رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی از تمامای بخش های از جمله تصفیه خانه کشتارگاه صنعتی بازدید نمود. :
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات