ورودی و خروجی شهر ملکشاهی استان ایلام چهارخطه می شود.

ورودی و خروجی شهر ملکشاهی استان ایلام چهارخطه می شود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات