بازگشت یک قطعه پرنده چنگر نوک سرخ به طبیعت شهرستان رضوانشهر

بازگشت یک قطعه پرنده چنگر نوک سرخ به طبیعت شهرستان رضوانشهر

یک قطعه پرنده چنگر نوک سرخ به طبیعت شهرستان رضوانشهربرگردانده شد .

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست  گیلان با مسئولیت پذیری شهروند رضوانشهری یک قطعه پرنده چنگر نوک سرخ به دامان طبیعت شهرستان رضوانشهر بازگردانده شد.

میغی رییس  اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر  عنوان نمود بی شک تنها در سایه همراهی و مشارکت عمومی انجام وظایف سازمانی و خدمت به محیط زیست امکان پذیر است امید است  اقدامات اینچنین ادامه داشته و ما شاهد خواست همگانی در حفاظت از کلیه مواهب الهی و حفظ تنوغ زیستس  باشیم.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات