روابط عمومی شهرداری رامسر/ ادامه جداره سازی پل چپرسربه همت واحد عمران شهرداری رامسر

روابط عمومی شهرداری رامسر/ ادامه جداره سازی پل چپرسربه همت واحد عمران شهرداری رامسر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رامسر

  منبع خبر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر یک شهرداری در شهر رامسر می باشد

   نظرات