گزارش عمرانی منطقه یک...

گزارش عمرانی منطقه یک...

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری گزارش عملکرد سال هزار و سیصد و نود و هفت منطقه یک شهرداری یزد در خصوص پروژه های عمرانی را اعلام نمود.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد، محمود دهقان معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری گزارش عملکرد سال هزار و سیصد و نود و هفت منطقه یک شهرداری یزد در خصوص پروژه های عمرانی را اعلام نمود و گفت: شهروندان باید از عملکرد شهرداری ها مطلع شوند.

محمود دهقان افزود: کلیه پروژه های عمرانی در مناطق پنج گانه شهرداری یزد توسط این معاونت، نظارت و بررسی می شود.

وی اهم این پروژه ها را به شرح ذیل عنوان نمود:

 • زیرسازی و آسفالت کوچه های زیر شش متر ( چهل هزار مترمربع)
 • زیرسازی و آسفالت کوچه های بالای شش متر ( یکصد و سی و هشت هزار هشتصد و پنجاه مترمربع)
 • درزگیری، لکه‏گیری و روکش آسفالت معابر ( سیزده هزار مترمربع)
 • دیوارکشی و حصارکشی اراضی و املاک ( دو هزار مترمربع)
 • فرش موزائیک ( پنجاه و سه هزار  و پانصد مترمربع )
 • توزیع موزائیک به‏ صورت نیم‏ بهاء به شهروندان جهت مفروش نمودن پیاده رو جلو پیاده رو مسکونی و تجاری (دویست مترمربع)
 • تعویض و مرمت سنگ جدول ( بیست و پنج مورد)
 • احداث، تکمیل و بازپیرائی پارک های درون محله ای ( هشت مورد)
 • نصب سرعت‏گیر (هجده مورد)
 • اصلاح هندسی ( ده مورد)
 • جابجائی تاسیسات برق ( تیربرق، ترانس فشار قوی وخرید تیر برق بتنی (هشت مورد)
 • تهیه و نصب سنگ جدول (نود و پنج مترطول)
 • حفر چاه جذبی ( چهل و سه حلقه)
 • جمع آوری نخاله های بلاصاحب (پنجاه و پنج تُن )
 • رفع خطر ( دو مورد)
 • پیاده روسازی (پنجاه و سه هزار  و پانصد مترمربع)
 • تخریب آسفالت با پیکور و بیل مکانیکی (چهار هزار و پانصد مترمربع
لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات