ما متولیان کار هستسم پس باید با تصمیم گیری درست و انجام به موقع کار نتایج سازنده ای را ارائه نمائیم

ما متولیان کار هستسم پس باید با تصمیم گیری درست و انجام به موقع کار نتایج سازنده ای را ارائه نمائیم

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه اولین جلسه تحول اداری و کمیسیون توسعه مدیریت در سال ۱۳۹۸ با موضوعیت ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷ و شاخص های مربوطه با حضور مدیر عامل شرکت ، معاونین منابع انسانی و مالی و پشتیبانی ، برنامه ریزی ، طرح و توسعه ، حفاظت و بهره برداری، حراست، مدیریت امور منابع آب شهرستان کرمانشاه و مدیر مطالعات پایه منابع آب و جمعی از کارشناسان مرتبط برگزار گردید ، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت . در ابتداء جلسه شیخی فر مدیر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت نسبت به ارائه گزارشی کامل از شاخص های عملکرد در سال ۹۷ و اقدامات انجام شده از سوی شرکت پرداخت و با اشاره به جشنواره شهید رجائی و مهم بودن حضور در جشنواره که مورد تاکید استاندار محترم نیز میباشد اضافه نمود در عملکرد شاخص های عمومی ۹۹درصد و در شاخص های اختصاصی ۱۰۰ درصد ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات