برگزاری اولین جلسه شورای اقامه نماز اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان در سال۹۸ با حضور آقای محمدی ، رئیس ستاد اقامه نماز استان گلستان

برگزاری اولین جلسه شورای اقامه نماز اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان در سال۹۸ با حضور آقای محمدی ، رئیس ستاد اقامه نماز استان گلستان

اولین جلسه شورای اقامه نماز اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان در سال ۹۸ با حضور آقای محمدی ، رئیس ستاد اقامه نماز استان گلستان در تاریخ ۲۷ فروردین ۹۸ در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات