دوره بازگشت بارش های سال جاری در استان خراسان رضوی ۲۵ ساله محاسبه...

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: دوره بازگشت بارش های سال جاری در استان خراسان رضوی ۲۵ ساله محاسبه شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، احمد قندهاری ضمن اشاره به اینکه پس از یک دوره خشکسالی نسبتا طولانی در استان امسال شاهد بارش هایی هستیم که احتمال وقوع آنها ۲۵ ساله است افزود: شاخص دوره بازگشت معیاری برای نشان دادن میزان احتمال وقوع یک پدیده در یک سال است و هر چه این احتمال کمتر باشد و یا به عبارتی هر چه مقدار یک پدیده بیشتر باشد دوره وقوع آن طولانی تر است.خراسان رضوی پس از یک دوره طولانی ۱۸ ساله که سال آبی گذشته بدترین سال در ۵۰ سال قبل بود را تجربه کرد.

وی ادامه داد: تا کنون میزان تجمعی بارش استان ۲۲۰ میلیمتر بوده که با پیش بینی های انجام شده امید است تا انتهای بهار همچنان این بارش ادامه داشته باشد .

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: رطوبت کافی در خاک که در اثر بارش ها از ابتدای سال آبی وجود دارد باعث شده است که بارش های بهاره به راحتی به رواناب و بعضا سیلاب تبدیل شود که این وضعیت در قسمت غرب و جنوب غرب خراسان رضوی تا کنون از شدت بیشتری برخوردار بوده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات