افزایش رها سازی آب سد ماملو با هدف مدیریت صحیح سیلاب

افزایش رها سازی آب سد ماملو با هدف مدیریت صحیح سیلاب

مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری سد ماملو از رها سازی آب این سد در راستای مدیریت و کنترل سیلاب های احتمالی خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا خانی زاد" با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به بارش های مطلوب اخیر و متعاقبا افزایش حجم آب سد ماملو و همچنین هشدار هواشناسی در خصوص ورود سامانه بارش زا در اواخر هفته، در جهت بیشترین بازدهی و بهره وری و نیز کمترین تلفات و خسارات رها سازی آب از سد ماملو از ۱۸ متر مکعب در ثانیه، به ۲۸ متر مکعب در ثانیه افزایش یافت. وی ادامه داد: ورودی سد ماملو در حال حاضر ۵۳ متر مکعب در ثانیه با خروجی ۳۱ متر مکعب در ثانیه، حجم موجود با ۲۰۳ میلیون متر مکعب و ۴۷ میلیون متر مکعب ظرفیت آزاد جهت مدیریت سیلاب می باشد . خانی زاد در پایان با تاکید بر ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات