ابلاغ عباس سعدیان زاده به عنوان بازرس موضوع ماده ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

ابلاغ عباس سعدیان زاده به عنوان بازرس موضوع ماده ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

طی حکمی از سوی دکتر کلانتری ،معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ، ابلاغ عباس سعدیان زاده به عنوان بازرس موضوع ماده ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید شد.

در حکم معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور خطاب به عباس سعدیان زاده آمده است :

با استناد به پیشنهاد و تاییدیه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، بموجب این ابلاغ برای مدت سه سال بعنوان بازرس موضوع ماده ( ۹۱ ) قانون مدیریت خدمات کشوری در اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان منصوب می شوید. انتظار دارد با جدیت و پشتکار در محدوده تخلفات موضوع این ماده (رشوه خواری و سوء استفاده از مقام اداری) بازرسی های لازم را بعمل آورده و نیز با رعایت بی طرفی و امانتداری، گزارش‌های متقن خود را مطابق با ترتیبات مقرر در دستورالعمل اجرایی مواد( ۹۱  و۹۲ ) قانون تهیه و ارائه نمایید.

امید است با استعانت از خداوند باریتعالی، در انجام امور محوله و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و موید باشید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات