با پیگیری های شورای اسلامی شهر و شهرداری اراک، باشگاه شهرداری مجددا شر...

با پیگیری های شورای اسلامی شهر و شهرداری اراک، باشگاه شهرداری مجددا شر...

سورانه رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اراک اظهار داشت: بودجه باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری اراک به طور قطع افزایش می یابد.
محمدعسگری، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری اراکخاطرنشان ساخت: در حال حاضر تنها اجازه فعالیت حرفه ای و قهرمانی را در رشته فوتبال نداریم.


:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات